Rezerwacje

Rezerwacji można dokonać:

telefonicznie pod numerem

+48 603 120 157

mailem, pisząc na adres

gosciniec@dworujazdowski.pl

za pośrednictwem serwisu

Projekty unijne

Od 3.07.2020r firma PHU PIERROT Agnieszka Szabała realizuje na terenie obiektu projekt unijny w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

TYTUŁ OPERACJI

Modernizacja obiektu usługowo-hotelowego Dwór Ujazdowski

CEL OPERACJI

Rozwój firmy PHU PIERROT Agnieszka Szabała oraz wzrost dochodu z jej prowadzenia.

PRZEWIDYWANE EFEKTY OPERACJI

Operacja ma na celu ulepszenie świadczonych w Dworze Ujazdowskim usług, a co za tym idzie poprawę komfortu wypoczynku gości.